Навигация

Вход в систему

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 1 пользователь и 0 гостей.

Пользователи на сайте

  • fannyfo3

Датчики уровня топливаКоливання рівня палива в баці транспортного засобу

Контроль витрати палива
Коливання рівня палива в баці
Причини і наслідки

Хотілося б нагадати можливі зміни рівня палива в баці не пов'язані безпосередньо з витратою палива.

Всі вони здавалося б очевидні, але насправді часто суттєво спотворюють покази датчиків рівня палива (іноді більше 10 літрів), вводячи в оману при контролі і аналізі витрат палива.ПустоКолебания уровня топлива в баке транспортного средства

Контроль расхода топлива
Колебания уровня топлива в баке
Причины и последствия

Хотелось бы обозначить возможные изменения уровня топлива в баке не связанные непосредственно с расходом топлива.

Все они казалось бы очевидны, но на самом деле часто существенно искажают показания датчиков уровня топлива (иногда до 10 литров), вводя в заблуждение при контроле и анализе расхода топлива.

RSS-материал

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-5032241474405282"
data-ad-slot="4854836540">